Samenwerkingsverband
plattelandsgemeenten

Wat doet de P10

De P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten.  De zeventien grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn o.a. VNG en diverse ministeries.

Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk.

  • Demografische ontwikkelingen
  • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
  • Recreatie en toerisme
  • Functieveranderingen op het platteland
  • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
  • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
  • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
  • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

Bekijk onze film en maak kennis met de P10 in 2,5 minuten.

En benieuwd naar onze organisatie? In ons organogram P10 ziet u hoe we georganiseerd zijn.

Welke gemeentes vormen de P-10?

Nieuws & publicaties

Contact

Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag
Tel: 0512 386 222
E-mail:p10@opsterland.nl